Garantija

Pircējam saglabājas visas tiesības, kas izriet no ES tiesiskajiem aktiem, turklāt Electronics OÜ nodrošina pārdošanas garantiju visiem produktiem, kuras termiņš tiek norādīts pie katra produkta.

Garantijas termiņa laikā mēs novērsīsim defektu pie mums iegādātai ierīcei (izņemto defektu, kāds ticis norādīts konkrētās ierīces stāvokļa aprakstā pārdošanas brīdī) vai samainīsim ierīci pret līdzvērtīgu, turklāt jaunajai ierīcei tiek sniegta jauna, tikpat ilga garantija, kā sākotnēji iegādātajai ierīcei.

Pārdošanas garantija neattiecas uz programmatūras kļūdām.

Ja jūsu datorierīcei, kas iegādāta pie mums, garantijas termiņa laikā, kāds norādīts pirkuma apmaksas rēķinā, tiks konstatēts trūkums, kas, pēc jūsu novērtējuma, ietilpst Electronics OÜ atbildībā, mēs lūdzam jūs nosūtīt ierīci uz mūsu pārstāvniecību, adrese: Sõpruse pst. 25, Tallina, Igaunija.

Electronics OÜ neatbild par informācijas saglabāšanu IT iekārtu informācijas nesējos, dati netiek kopēti un saglabāti, lūdzu, saglabājiet visu jums svarīgo informāciju kādā citā datu nesējā.

Electronics OÜ atbildībā neietilpst trūkumi, kas radušies tostarp tādēļ, ka Pircējs nav ievērojis šādas prasības un tā rezultātā nodarītais kaitējums:

  • izmantot ierīci paredzētajam mērķim un saskaņā ar paredzētajiem nosacījumiem;
  • nebojāt ierīci un neļaut ierīci bojāt trešajām personām;
  • nepieļaut ierīces nepareizu izmantošanu vai ierīces fiziskus bojājumus, t.sk., iespiedumus un kritienus, kā arī bojājumus, kuru iemesls ir svešu priekšmetu, šķidrumu, pārmērīgu putekļu utt. iekļūšana ierīcē;
  • nepieļaut izmaiņas ierīces konfigurācijā;
  • nodrošināt ierīces aizsardzību pret ārējo faktoru kaitīgo ietekmi (piemēram, sprieguma svārstības elektrotīklā, mitrums, zibens u.tml.).

Papildus iepriekš minētajam Electronics OÜ patur sev tiesības nerisināt problēmu, ja:

  • Ierīces ražotāja sērijas numurs nav saglabājies tai pašā vietā un izskatā, kā iegādājoties ierīci;
  • Trūkst oriģinālie pirkuma dokumenti vai arī tie ir patvaļīgi laboti.